Blå Rosenkvarts, trumlade

Blå rosenkvarts är starkt förknippad med halschakrat, vilket är centrum för kommunikation och självuttryck. Den anses ha lugnande enegier som kan hjälpa till att lindra stress och ångest. Den främjar inre frid och emotionell balans. 

 Liksom den rosa varianten av Rosenkvarts, är Blå Rosenkvarts också kopplad till kärlek och medkänsla. Den sägs öppna hjärtat samtidigt som den hjälper till att läka emotionella sår. 

 Blå Rosenkvarts anses stödja andlig utveckling genom att främja en djupare förståelse och anslutning till högre medvetandenivåer. 

Chakra: Halschakrat och Hjärtchakrat 

39,00 kr
I lager