Om kortläggningTarotkort


Tarotkort, ett verktyg för att få insikt och förståelse om livets mysterier, har fascinerat människor i århundraden. Dessa kort med sina vackra och symboliska bilder har blivit en viktig del av esoterisk kunskap

Tarotkort har en lång och intressant historia som sträcker sig tillbaka till 1400-talets Europa. Ursprungligen skapade som ett kortspel, utvecklades tarotkorten med tiden till ett verktyg för spådom och självreflektion. Varje kort har sin egen unika betydelse och symbolik, som kan tolkas på olika sätt beroende på kontext och fråga. Genom att använda tarotkort kan vi utforska våra djupaste tankar och känslor och få insikter som kan hjälpa oss att navigera genom livets utmaningar och beslut.

Tarotkortens symbolik är rik och mångfacetterad. Stora Arkanan, den första delen av tarotkortlekarna, består av 22 kort som representerar olika livsstadier och erfarenheter. Varje kort har sin egen specifika energi och budskap att förmedla.

Därefter har vi Lilla Arkanan, som består av fyra sviter: svärd, bägare, stavar och mynt. Varje svit har sin egen betydelse och representerar olika aspekter av mänskligt liv. Till exempel kan sviten av svärd representera intellekt, logik och kommunikation, medan sviten av bägare kan stå för känslor, relationer och kreativitet. Genom att studera dessa sviter och deras individuella kort kan vi få en djupare förståelse för våra egna styrkor och svagheter.

Tarotkortens kraft ligger i deras förmåga att fungera som en spegel för våra egna tankar och känslor. Genom att lägga ut korten och tolka deras budskap kan vi få insikt i våra egna inre processer och få klarhet i våra frågor och oro. Till exempel, om vi är osäkra på vilken karriärväg vi ska ta, kan vi använda tarotkort för att få en djupare förståelse för våra egna önskningar och behov.Orakelkort 

Orakelkort följer inte samma struktur som Tarot, de kan variera i antal kort och betydelser mellan olika kortlekar.

Orakelkort är ett verktyg för att förmedla budskap och vägledning från universum till människan. Det finns olika typer av orakelkort, där varje kort representerar en symbol eller en specifik energi. Genom att dra kort och tolka deras betydelse kan man få insikt och svar på olika frågor och utmaningar i livet. Dessa kort kan också användas för att förstå och utforska ens nuvarande situation samt för att främja personlig utveckling.

Varje kort har en unik bild och en specifik betydelse, och dessa symboler kan tolkas på olika sätt beroende på situationen och frågan som ställs. Till exempel kan en bild av en sol symbolisera framgång, glädje och positiv energi, medan en bild av en måne kan indikera intuition, mystik och det undermedvetna. Genom att förstå dessa symboler och deras tolkning kan man få en djupare förståelse för sig själv och de utmaningar man står inför.I butiken i Norrtälje hittar du flera utvalda kortlekar.