Om Regressionsbehandling


Att utforska tidigare liv är något du kan göra för att förstå dig själv bättre, se och förstå dina mönster, eventuella rädslor och fobier, triggers, styrkor och svagheter. Att utforska tidigare liv kan vara väldigt helande och kännas som att man hittar förlorade pusselbitar av sig själv.


Spännande, läkande och stärkande
Att utforska tidigare liv är något många dras till, samtidigt som det för vissa kan kännas lite väl spännande. "Tänk om jag ser något jag inte gillar, tänk om jag varit en ond människa"... Det är fullt möjligt att backa från situationer du stöter på under behandlingen, jag hjälper dig att navigera och känner in dina reaktioner. Kom ihåg att ingen människa är enbart ond eller god, vi är komplexa och handlar utifrån våra omständigheter och medvetandenivå. Att möta tidigare liv ger oss insikter som vi sedan tar med oss in i vårt nuvarande liv, vi kan uppleva att vi läker på insidan, kan lägga känslor och rädslor bakom oss och växa i själen.

Vissa uttrycker det som att man sluter en cirkel och äntligen blir fri från gamla präglingar som påverkat mer än man förstått. Har man utfört handlingar i tidigare liv som man idag upplever som onda, kan man uppleva en befrielse genom att lösa det karma och den känsla av skuld man undermedvetet burit på. Det finns många exempel på detta och jag har sett människor uppleva att de får en förlåtelse genom tid och rum som hjälper dem att komma vidare i sitt nuvarande liv.

 Även i de fall man själv varit med om grymheter eller olyckshändelser kan det vara mycket läkande och befriande att möta traumat och göra ett avslut med det. När vi gör en regressionsbehandling kan du se och möta dessa händelser på ett tryggt och kontrollerat sätt, vilket gör att du också kan få med dig lärdomar och insikter som du inte kunde ta till dig då.
 


Kollektiva minnen

Sedan kommer nästa fråga upp, är det verkligen mitt eget tidigare liv jag upplever? En intressant frågeställning som fler och fler ställer sig, i takt med att mänskligheten börjar förstå att vi alla är ett. Frågan är om det spelar så stor roll? Jag ser det som att vi människor kan ta del av det kollektiva minnet och arbeta med att lösa gemensamma karman. Är det så att du tagit på dig ett sådant uppdrag kan du se det som att du arbetar kollektivt och hjälper hela mänskligheten att höja sin frekvens.

Vi är alla sammanlänkande och våra gemensamma erfarenheter har skapats genom otaliga inkarnationer som skapat fler och fler minnen, upplevelser, trauman, lärdomar och framsteg. Vi upplever oss som individer men är också del av alltet, alla är vi mycket betydelsefulla aspekter av en helhet. Tänk vad fint ändå att vi alla arbetar gemensamt för att befria oss från det som inte längre tjänar oss.


Tidsbegreppet
Vår upplevelse av tid är linjär, det vill säga att vi ser tiden som pågående med ett förflutet, ett nu och en framtid. Våra mänskliga hjärnor behöver tidslinjen att förhålla sig till, men man säger samtidigt att tiden inte finns, att allt sker samtidigt, alla liv och alla ögonblick liksom staplas på varandra.

För att vi ska kunna greppa detta koncept behöver vi skapa bilder, modeller för vårt inre. Jag tänker mig att alla upplevelser finns här och nu, i olika skikt av verkligheten och därför kan vi också ha tillgång till dem. Det här blir lätt för komplext för att vi ska få ihop det rent logiskt, men egentligen spelar det ingen roll.

Vi säger tidigare liv istället för parallella liv, eftersom vi upplever det som något i det förflutna. (Samma sak med det vi upplever som framtiden). Vi behöver utgå från vårt perspektiv för att kunna greppa känslan. Vår känsla och upplevelse är det som är intressant och man måste ju faktiskt inte förstå allt i detalj.

Hur går en Regressionsbehandling till?Denna behandling ges på plats i min lokal för att ska kunna vara närvarande och lotsa dig igenom processen på bästa sätt. Jag tar dig med på en resa i tid och rum genom en djupavslappnande, vägledd meditation. Du får då själv uppleva det tidigare livet genom dina egna sinnen. Jag är med dig hela vägen och vägleder, guidar och stöttar. Du får även healing under behandlingen. Vid behov kommer jag coacha dig i att konfrontera och läka situationer som skapat trauman och blockeringar i dig. 

Jag går även själv in medialt och hjälper dig att se, förstå och tolka det som kommer fram. Vi avslutar med ett samtal efteråt, för tolkning och reflektion av regressionen. Det går bra att spela in ljud under behandlingen med din mobil om du vill. 

Välkommen!