Storseans

19.04.2024

Storseans med avlidna nära och kära på Andra sidan.

19 April kl 18:30 på Studio Moon, Norrtälje 

Karolina Kaplan, Cert. Medium, leder seansen och förmedlar budskap från Andra sidan. Seansen inleds med en gemensam meditation ledd av Karolina.

I en storseans är det inte alla som får direkta budskap, det är de avlidna som besöker seansen som avgör vilka som ska få budskap denna gång. Det brukar ändå bli en spännande upplevelse för alla deltagare, många känner av energierna i rummet och mycket av det som förmedlas från Andra sidan kan vi alla ta till oss av.

Välkommen till en fin stund!

Seansen pågår i ca 2 timmar. Kom gärna lite innan för att hinna hänga av dig och hitta en sittplats.